Om oss

 

 

 

Hej! Det är vi som är Annett och Ulf Rosenlind och vi bor i Genarp

Vi har tre vuxna barn var, Ulf har tre pojkar och annett har tre flickor och tre barnbarn. 

 

 

 

Vi brukar åka med vår husvagn ca en gång i månaden under hela året till  olika platser tillsammans med våra vänner och sen vi fick tillskott i famlijen så har vi också börjat åka på utställningar med husvagnen.

 

 

 

 

Det är jag som är Ulf och jag jobbar på Malmö Stads förvaltning med service och samordning. Mina fritidintressen är husvagnlivet, byggarbete och även utställningar om husvagnar och hundar.

 

 

 

Det är jag som är annett och jag är äldrepedagog och arbetar som äldrevägledare för döva och dövblinda i Malmö Stad och Region Skåne. Jag som arbetar ska fungera som en brobyggare. Jag ska vara en länk mellan dem döva och dövblinda äldre och hörande, och de döva professionella som arbetar inom kommunen och regionen.

Mina fritidintressen är familjen, husvagnen, hundar och att umgås med gamla och nya vänner.

 

 

 

 

Annett & Ulf Rosenlind © 2010 • auros • www.auros.se

 

www.auros.se